?


Hallo
FabcView.exe and SpiritAsFact.exe are exactly like fabc.info but as Windows program, kind of Ebook.
Only 6 mb but containing everything, like the printable Word-documents, the printable pamphlets, the downloadable .zip files, a running tafab.exe, a playing Hangman-game and really every thing.

I made fabc.info for my own fun. The making of all these 400 files, piece by piece, was a joy. But now I am tired of the computer and live the rest of my life off-line.
FabcKijk.exe en GeestAlsFeit.exe zijn exact gelijk aan fabc.nl maar als Windows programma, soort Ebook.
Slechts 6 mb maar alles bevattend, de printbare Word-documenen, de printbare pamfletten, de downloadbare .zip bestanden, een werkende tafab.exe, een spelend Galgje-spel en echt alles.

Ik maakte fabc.info voor mijn eigen plezier. Het maken van al die 400 bestanden, stuk voor stuk, was leuk. Maar nu ben ik moe van de computer en leef de rest van mijn leven off-line.
Jan Helderman, Alkmaar, 30 mei 2019