Het lichaam-geest probleem

Het lichaam-geest probleem is volgens mij het meest hardnekkige probleem in de Westerse filosofie, de kloof dus die we in onze denkwereld zien tussen lichaam en geest, of tussen materie en idee, of object en subject.
Dat lichaam-geest probleem bestaat echter niet meer in de op deze website geschetste relationele filosofie. Daarin wordt de werkelijkheid beschreven in termen van vormen en passen van vormen, in termen van de vorm-passen-vorm of vorm-werking-vorm drie-eenheid.
We zien overal drie-eenheden als schoen-passen-voet, bout-schroeven-moer, as-draaien-wiel, vogel-vliegen-lucht, man-Eros-vrouw, proton-Elektra-elektron enzovoort, twee min of meer tegenpolige vormen die juist door die tegenpoligheid bij elkaar passen. En in dat passen van vormen spelen zich alle werkingen van de werkelijkheid af.
En als we van geest spreken of van idee, dan bedoelen we altijd zo'n werking die zich afspeelt als een passen van vormen. Het passen om de voet, dat is de geest van de schoen, het schroeven, dat is de geest van bout en moer, het hele idee erachter.

Dus met materie of lichaam bedoelen we nu bijvoorbeeld bout plus moer, schoen plus voet, of hart plus bloed, en met geest of idee bedoelen we dan het schroeven tussen bout en moer, het passen tussen schoen en voet, en het kloppen van je hart. En dan is er geen kloof meer tussen lichaam en geest; geest is dan de brug tussen de vormen. Geest is de immateriële werking van de werkelijkheid.
En ons verstand is dan als zintuig te begrijpen, waarmee we de werkingen van de werkelijkheid zien, altijd spelend als passen van vormen. Onze menselijke 'geest', ons verstand, is een zien van geest.

Jan Helderman
5-1-3

Fabiker.

Naar SiteMapVersie Fabc.nl
(als je deze pagina 'stand alone' ziet)